Specificatie van de gegevenslevering

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) en een Logisch Datamodel (LDM).    

De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld.

De samenhang tussen de documenten is in hoofdstuk 1.14, 3 en 4 van de GLO beschreven. Het document ‘lees mij' heeft betrekking op het html rapport van het Logisch Datamodel (het zip-bestand).