Premieheffing

Sinds 2016 dragen banken ieder kwartaal premies af aan het Depositogarantiefonds. Dat moet in 2024 een omvang hebben van 0,8 % van de door het Depositogarantiestelsel (DGS) gegarandeerde deposito’s.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Herziening risicomethodiek depositogarantiestelsel (maart 2017) 

Het Nederlandse DGS wordt door banken gefinancierd op basis van risicogewogen premies. Voor deze risicoweging deelt DNB banken aan de hand van verschillende indicatoren in vier risicocategorieën in. De hiervoor geldende risicomethodiek – vastgelegd in een Ministeriële Regeling – is begin 2017 beperkt herzien. De nieuwe methodiek wordt vanaf het tweede kwartaal van 2017 toegepast. De wijzigingen staan op een rij in onderstaande factsheet.