Publieksbekendheid DGS

Om de doelstellingen van depositogarantie (consumenten­bescherming en financiële stabiliteit) te behalen, is het noodzakelijk dat spaarders voldoende bekend zijn met het bestaan van het DGS en de belangrijkste kenmerken. Uit onderzoek (2017) blijkt dat 54% van de Nederlanders bekend is met het DGS. Er is ruimte voor verbetering. DNB werkt de komende jaren, samen met de sector, aan het vergroten van de publieksbekendheid van het DGS.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid depositogarantiestelsel (februari 2019)

Middels het Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid Depositogarantiestelsel consulteert DNB haar strategische visie om de publieksbekendheid met het DGS te vergroten. De doelstelling vergroten van de bekendheid met het DGS in het algemeen en met de specifieke kenmerken vormt de kern van de strategische visie. Hierbij wordt een rolverdeling voorgesteld waarbij DNB verantwoordelijk is voor de inhoud en proces en de sector fungeert als distributiepartner. Het voorstel is deze rolverdeling vast te leggen in een convenant met de sector. Reacties dienen uiterlijk 8 maart 2019 ingediend worden bij consultatie-dgs@dnb.nl.