Rapportages

Banken moeten ieder kwartaal gegevens aanleveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds. Sinds 2016 doen banken elk kwartaal een opgave van aantallen rekeningen en saldi. Op basis van deze gegevens stelt DNB de grondslag vast voor de premieberekening.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Consultatie eerste wijzigingsronde regelgeving (oktober 2018)

Het Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel bevat een voorgenomen aanpassing van de Regeling Staten Financiële Ondernemingen. De voorgestelde wijziging die ter consultatie beoogt inzicht te geven in het eventuele verschil tussen de omvang van de gerapporteerde deposito’s als gevolg van verschillen in de definitie van deposito’s onder de Europese richtlijn voor depositogarantiestelsels en FINREP. Reacties dienen uiterlijk 16 november ingediend worden bij consultatie-dgs@dnb.nl

Rapportages Depositogarantiestelsel 31-12-2017 (december 2017)

DNB heeft gewijzigde rapportages voor het Depositogarantiestelsel (DGS) gepubliceerd. De bestaande rapportages zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van de regeling staten in juli 2017.

De rapportage over Q4 2017 kunt u indienen via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) met een zogenoemde containerrapportage. U vindt het rapportage template onderaan deze pagina bij de Downloads  en in het DLR. De door u ingevulde Excel template dient uiterlijk op 12 februari 2018 te worden toegevoegd aan de rapportageverplichting in het DLR.

Zie Open Boek Toezicht voor een nadere instructie.         

Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen (maart 2017) 

De wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten) geeft invulling aan de verplichting van banken om elk kwartaal gegevens aan te leveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds. Deze gegevens blijven relevant voor de uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS) en worden met de nieuwe rapportage (staat) aangevuld met een opgave van de gegarandeerde deposito’s op basis van het individueel klantbeeld (IKB). 

Definitieve regelgeving (juli 2017)

De definitieve wijziging van de Regeling Staten is in juli 2017 vastgesteld. DNB heeft een interactief geconsolideerde publicatie opgesteld met alle door DNB vastgestelde DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Juli 2017') waarin ook de wijziging van de Regeling Staten aan de orde komt. Het document leidt de regelgeving in, bespreekt de uitkomsten van de consultatie en geeft toelichting. 

Consultatie regelgeving (maart 2017)

Voordat DNB de regelgeving uit juli 2017 definitief vaststelde, hield zij een publieke consultatie. Deze consultatie van de regelgeving is op 30 april 2017 gesloten. Meer informatie over de consultatieprocedure vindt u in het Consultatiedocument.