Reikwijdte en uitvoering

DNB heeft nadere regels vastgelegd over de dekking van derdengelden en de rangorde van deposito’s die in aanmerking komen voor een uitkering uit het Depositogarantiestelsel (DGS). De rangorde wordt gebruikt bij het opstellen van het individueel klantbeeld (IKB).

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel 

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel legt nadere regels vast ten aanzien van de dekking van derdengelden. Hiermee voorziet deze beleidsregel mede in informatie die nodig is voor het opstellen van het IKB, in het bijzonder de omgang met derdenrekeningen. 

Ook bevat de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel een rangorde van in aanmerking komende deposito’s. Deze rangorde biedt zowel in resolutie als bij een DGS-uitkering een kader voor de volgorde waarin rekeningen worden aangesproken bij het bepalen van het gegarandeerde bedrag per depositohouder. 

DNB kan de beleidsregel in de toekomst aanvullen met bepalingen over andere onderwerpen die aan het DGS zijn gerelateerd. 

Consultatie eerste wijzigingsronde regelgeving (oktober 2018)

Het Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel bevat voorgenomen aanpassingen van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel. De voornaamste voorgestelde wijzigingen die ter consultatie betreffen de omgang met tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en klanten die in meerdere landen deposito’s aanhouden. Reacties dienen uiterlijk 16 november ingediend worden bij consultatie-dgs@dnb.nl

Definitieve regelgeving (juli 2017)

De definitieve Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel is in juli 2017 vastgesteld. DNB heeft een interactief geconsolideerde publicatie opgesteld met alle door DNB vastgestelde DGS-regelgeving die samenhangt met het IKB ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – juli 2017') waarin ook de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel aan de orde komt. Het document leidt de regelgeving in, bespreekt de uitkomsten van de consultatie en geeft een toelichting. 

Consultatie regelgeving (maart 2017)

Voordat DNB de regelgeving uit juli 2017 definitief vaststelde, hield zij een publieke consultatie. Deze consultatie van de regelgeving is op 30 april 2017 gesloten. Meer informatie over de consultatieprocedure vindt u in het Consultatiedocument.