Reikwijdte en uitvoering

DNB heeft nadere regels vastgesteld over de reikwijdte en uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS). Hiermee geeft DNB duidelijkheid richting depositohouders hoe wordt omgegaan met een aantal situaties die zich kunnen voordoen tijdens een DGS-uitkering.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel 

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel legt nadere regels vast ten aanzien die elementen waar de nationale regelgeving discretionaire ruimte geeft aan DNB of verdere verduidelijking noodzakelijk is. DNB kan de beleidsregel in de toekomst aanvullen met bepalingen over andere onderwerpen die aan het DGS zijn gerelateerd.

Eerste wijzigingsronde regelgeving DGS (februari 2019)

DNB heeft begin februari 2019 de eerste wijzigingen van regelgeving DGS gepubliceerd in de Staatscourant. De voornaamste wijzigingen van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering betreffen de omgang met tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en klanten die in meerdere landen deposito’s aanhouden. De wijzigingen zijn eind 2018 publiek geconsulteerd. In het document ‘Vaststelling Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – februari 2019’ vindt u een nadere toelichting en de terugkoppeling op de consultatiereacties. DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt in de DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019').

Regelgeving DGS (juli 2017)

De in juli 2017 vastgestelde Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel legt regels vast ten aanzien van derdenrekeningen. Hiermee voorziet deze beleidsregel mede in informatie die nodig is voor het opstellen van het Individueel Klantbeeld (IKB), in het bijzonder de omgang met derdenrekeningen.

Ook bevat de beleidsregel een rangorde van in aanmerking komende deposito’s. Deze rangorde biedt zowel in resolutie als bij een DGS-uitkering een kader voor de volgorde waarin rekeningen worden aangesproken bij het bepalen van het gegarandeerde bedrag per depositohouder. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant uit 2017.

DNB heeft een interactief geconsolideerde publicatie opgesteld met alle door DNB vastgestelde DGS-regelgeving die samenhangt met het IKB Regelgeving Depositogarantiestelsel – juli 2017 waarin ook de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel aan de orde komt. DNB heeft de regelgeving in maart-april 2017 publiek geconsulteerd.