Resolutie-instrumenten

DNB beschikt over vier resolutie-instrumenten. Om een resolutie uit te voeren, kan zij één of meerdere van deze instrumenten inzetten.

Bail-in

DNB beschikt over vier resolutie-instrumenten

Bij een bail-in zijn aandeelhouders en schuldeisers verantwoordelijk voor de redding van een bank. Dit in tegenstelling tot een bail-out, waarbij de overheid een bank redt met belastinggeld. Een bail-in bestaat uit twee stappen: 

  • Stap 1: neerleggen van verliezen bij aandeelhouders en schuldeisers. 

De verliezen worden eerst door DNB in rekening gebracht bij de aandeelhouders. Hun aandelen zijn hierna dus niets meer waard. Als daarna nog niet alle verliezen zijn gedekt, dan moeten ook sommige schuldeisers meebetalen. Dit gebeurt door een deel van hun claim op de bank af te schrijven. 

  • Stap 2: zorgen dat de bank weer over voldoende kapitaal beschikt voor een doorstart 

DNB zet een deel van de overgebleven schulden van de bank om in aandelen, zodat deze weer over voldoende kapitaal beschikt om een doorstart te maken. De schuldeisers bij wie dit gebeurt, worden hierdoor de nieuwe aandeelhouders van deze bank. Dit kan overigens niet met alle schulden. Zo wordt spaargeld tot EUR 100.000 nooit omgezet. 

In haar Mededeling inzake de toepassing van het bail-in instrument, beschrijft DNB hoe zij denkt het bail-in instrument in te zetten aan de hand van een vereenvoudigde en hypothetische casus. Een eerdere versie van de Mededeling is in 2016 publiek geconsulteerd. De link naar Mededeling de vindt u hier.

Verkoop aan marktpartij

DNB kan een (een deel van) de bank verkopen, zonder dat goedkeuring van aandeelhouders nodig is of zij aan andere procedurele eisen moet voldoen. Het gaat dan om aandelen, maar ook om activa, rechten en passiva. De deposito’s kunnen bijvoorbeeld samen met activa van een goede kwaliteit worden verkocht. Op deze manier houden de klanten toegang tot hun betaal- en spaarrekeningen. DNB stelt de prijs in principe op een gangbare manier vast en het verkoopproces is zo transparant mogelijk. 

Tijdelijke overdracht aan een brugbank

DNB kan een falende bank geheel of gedeeltelijk overdragen aan een nieuwe bank die geheel of gedeeltelijk in publieke handen is: de brugbank. De brugbank staat los van de oude bank en heeft een eigen bankvergunning. Het deel van de oude bank dat overblijft, gaat vervolgens failliet. Een brugbank is een tijdelijke oplossing om de tijd te overbruggen tussen het falen van een bank en de verkoop van deze bank aan een marktpartij. Zo kunnen de kritieke functies van de bank doorgaan. Ook voorkomt dit instrument dat de bank door tijdgebrek voor een te lage prijs of helemaal niet wordt verkocht. 

De aandeelhouder van de brugbank is een overbruggingsstichting. DNB benoemt de bestuurders hiervan. Deze stichting kan aandeelhouder zijn van meerdere brugbanken. DNB is niet direct de aandeelhouder van de brugbank, omdat dit kan leiden tot een conflict met haar taken als centrale bank en toezichthouder. DNB kan wel controle uitoefenen op de overbruggingsstichting door (bindende) instructies te geven. 

Tijdelijke overdracht aan een vehikel voor activa- en passivabeheer

Een vehikel voor activa- en passivabeheer lijkt op een brugbank. Ook hier zet DNB een deel van de falende bank over naar een andere onderneming. Normaal gesproken gaat het om de slechte activa, zodat de bank zelf weer gezond wordt. Het grootste verschil met de brugbank is dat dit vehikel geen deposito’s bevat. Het vehikel wordt niet verkocht, maar de bezittingen worden geleidelijk verkocht en uiteindelijk houdt het vehikel op te bestaan. De aandeelhouder van het vehikel is een overbruggingsstichting.

Structuur brugbank

 

Om een effectieve inzet van de resolutie-instrumenten mogelijk te maken, bestaan er twee resolutiefondsen.