Resolutie van banken

DNB werkt aan de voorbereiding en uitvoering van de resolutie van banken die omvallen of dreigen om te vallen. DNB voert deze taak uit als onderdeel van het Europese Single Resolution Mechanism.

Geld pinnen

Het uitgangspunt van DNB is dat alle banken failliet kunnen gaan — net zoals normale bedrijven — tenzij de gevolgen voor de economie, financiële stabiliteit of overheidsfinanciën te groot zijn. Als één van deze gevolgen dreigt, komt DNB als resolutie-autoriteit in actie en neemt een bank in resolutie. De falende bank wordt dan geheel of gedeeltelijk doorgezet, zelfstandig of als onderdeel van een andere bank.

Hiermee zorgt DNB er onder andere voor dat klanten toegang houden tot hun betaaldiensten en spaargeld. Ook moet ons ingrijpen voorkomen dat de falende bank andere financiële instellingen omver trekt. Verder hoeft de overheid een bank niet te redden met belastinggeld, maar nemen aandeelhouders en investeerders de schade op zich. Als de gevolgen van een faillissement niet groot genoeg zijn om resolutie toe te passen, gaat de bank failliet. Klanten krijgen hun spaargeld tot EUR 100.000 in tien werkdagen terugbetaald uit het Depositogarantiestelsel

Uiterste oplossing

Resolutie is een uiterste oplossing. Als toezichthouder probeert DNB natuurlijk te voorkomen dat een bank in de problemen komt. Als dit toch gebeurt en de bank niet zelfstandig weet te herstellen, dan neemt DNB als resolutie-autoriteit het stokje over. De bank gaat dan in faillissement of resolutie.

Welke banken in resolutie

DNB neemt een bank alleen in resolutie als een faillissement te grote nadelige gevolgen heeft. Bijvoorbeeld omdat de bank kritieke functies heeft, zoals veel betaalrekeningen en spaargeld. Om te bepalen of dit zo is, kijken we onder andere naar de volgende zaken:

  • omvang van de bank
  • omvang van het bedrag aan (gedekt) spaargeld en het aantal spaarrekeningen
  • aantal betaalrekeningen
  • verwevenheid met het financiële stelsel
  • besmettingsgevaar voor andere financiële instellingen

De meeste banken komen in de praktijk niet in aanmerking voor resolutie. Dat betekent dat faillissement zal worden aangevraagd, waarbij het depositogarantiestelsel het spaargeld tot 100.000 per rekeninghouder garandeert.

Meer weten over proces van toezicht naar resolutie? Bekijk de infographic (klik om te vergroten).

Voorbereiding en instrumenten

DNB bepaalt van tevoren hoe zij een bank aanpakt als deze in de problemen komt. Dat gebeurt met een resolutiestrategie en een resolutieplan. Hierin staat onder andere of DNB een bank failliet laat gaan of in resolutie neemt bij falen. DNB heeft meerdere resolutie-instrumenten tot haar beschikking, zoals een bail-in van aandeelhouders en crediteuren of de verkoop van onderdelen van de bank. Met deze instrumenten zorgt DNB ervoor dat de bank (geheel of gedeeltelijk) wordt doorgezet.

Financiering

DNB kan voor de uitvoering van de resolutiestrategie gebruik maken van twee resolutiefondsen: het Nationaal Resolutiefonds en het Single Resolution Fund. Banken vullen deze fondsen momenteel.

Resolutie binnen Europese bankenunie

Resolutie is ontstaan als antwoord op de financiële crisis. Toen waren overheden gedwongen banken te redden. Ook bleek dat financiële instellingen nauw met elkaar verweven waren en dat er in Europa geen sprake was van eenduidig toezicht. Na de financiële crisis kwam er niet alleen centraal toezicht door de Europese Centrale Bank, maar ook Europese regelgeving over resolutie: de Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD) en de Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR). Hiermee is een centrale aanpak van falende banken geïntroduceerd.

Het Europese Single Resolution Mechanism (SRM) bestaat uit een netwerk van nationale resolutieautoriteiten en een centraal besluitvormend orgaan: de Single Resolution Board (SRB) in Brussel. In Nederland is DNB de nationale resolutieautoriteit.

Bevoegdheden DNB en SRB

De SRB heeft een leidende rol bij banken die onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank staan en banken die in meerdere landen actief zijn. De SRB stelt voor deze instellingen het resolutieplan vast en bepaalt of een noodlijdende bank in resolutie gaat. De uitvoering van de resolutie gebeurt door DNB. Bij banken waarop DNB toezicht houdt en die alleen in Nederland actief zijn, liggen de belangrijkste bevoegdheden bij DNB.

Meer weten?

DNB heeft een Compendium Resolutie samengesteld. Hierin vindt u meer informatie over resolutie voor banken en verzekeraars.