Resolutiefondsen

Tijdens de resolutie van een bank kan DNB zo nodig een beroep doen op twee resolutiefondsen: het Nationaal Resolutiefonds (NRF) en het Europese Single Resolution Fund (SRF).

Roltrap


De resolutieautoriteiten - DNB en de Single Resolution Board in Brussel - kunnen deze fondsen onder strikte voorwaarden gebruiken om bijvoorbeeld een lening te geven aan een noodlijdende bank, activa te garanderen of kapitaal te verstrekken aan een brugbank. Banken en bepaalde beleggingsondernemingen leveren een bijdrage aan de fondsen.

Single Resolution Fund

Banken en beleggingsondernemingen die vallen onder het Single Resolution Mechanism (SRM), zijn verplicht bij te dragen aan het SRF. Het SRF is een Europees fonds en moet uiteindelijk een omvang hebben van 1% van de gedekte deposito’s in het eurogebied. Volgens een schatting van de Europese Commissie is dit ongeveer EUR 60 miljard. Dit bedrag wordt gedurende acht jaren (2016-2023) bijeengebracht door (deels risico-gebaseerde) premies te heffen bij de banken die zijn gevestigd in landen die meedoen aan het SRM. Het SRF kan gebruikt worden voor alle banken binnen het SRM.

Nationaal Resolutiefonds

Bijkantoren van banken of beleggingsondernemingen van buiten de Europese Unie dragen bij aan het NRF. Dit geldt ook voor beleggingsondernemingen die onderworpen zijn aan het startkapitaalvereiste van EUR 730.000. Het NRF wordt in de periode 2015-2024 gefinancierd door lumpsumbijdrages. De verwachting is dat dit fonds uiteindelijk EUR 3 tot 4 miljoen bevat. Het NRF kan alleen gebruikt worden voor de instellingen die eraan bijdragen.

Contributieproces

Meer weten over het contributieproces? Lees dan de FAQ Contributieproces resolutiefondsen.