Resolutieplanning verzekeraars

Om een crisissituatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden, is voorbereiding erg belangrijk. DNB werk van tevoren uit hoe zij ingrijpt als een verzekeraar dreigt om te vallen. Dit noemen we ‘resolutieplanning’.

Wateroverlast


Allereerst bepaalt DNB of een verzekeraar überhaupt in aanmerking komt voor resolutie. Dit doen we met een ‘algemeenbelangtest’. In deze test analyseren we of een faillissement te grote negatieve gevolgen heeft voor de financiële markten, economie of maatschappij. Daarna kijken we of de negatieve gevolgen beter voorkomen kunnen worden in resolutie dan in faillissement. Als dit het geval is, dan komt de verzekeraar in aanmerking voor resolutie. Vervolgens schrijft DNB een resolutieplan. Hierin staan de volgende zaken:

  • Continuïteit 
    Om de resolutiestrategie uit te kunnen voeren, is operationele en financiële continuïteit nodig. In het resolutieplan beschrijft DNB bijvoorbeeld welke ICT-systemen moeten blijven draaien.
  • Belemmeringen tot afwikkeling 
    DNB beoordeelt of het resolutieplan in de praktijk uitvoerbaar is of dat er belemmeringen zijn. Zo ja, dan eist DNB dat de verzekeraar deze wegneemt. Voorbeelden van belemmeringen: complexe financiële structuren tussen verzekeringsentiteiten of ICT-systemen binnen een verzekeringsgroep. Hierbij houdt DNB rekening met proportionaliteit.

Resolutieplanning: niet voor alle verzekeraars

DNB schrijft alleen een resolutieplan voor verzekeraars die in aanmerking komen voor resolutie. Dat betekent dat de meeste verzekeraars geen resolutieplan hebben.