Resolutiefondsen

Om een effectieve inzet van de resolutie-instrumenten mogelijk te maken, bestaan er twee resolutiefondsen: het Nationaal Resolutiefonds (NRF) en het Europese Single Resolution Fund (SRF). Banken leveren hieraan een bijdrage.

Het NRF is op 27 november 2015 opgericht ter ondersteuning van de resolutietaak van DNB. Per 1 januari 2016 is dit fonds voor een groot deel vervangen door het SRF. De resolutieautoriteiten - DNB en de Single Resolution Board in Brussel - kunnen deze fondsen bijvoorbeeld gebruiken om een lening te verschaffen aan een noodlijdende bank, activa te garanderen of kapitaal te verstrekken aan een brugbank.  

Single Resolution Fund

Banken en beleggingsondernemingen die vallen onder het Single Resolution Mechanism (SRM), zijn verplicht bij te dragen aan het SRF. Het SRF moet uiteindelijk een omvang hebben van 1% van de gedekte deposito’s in het eurogebied. Volgens een schatting van de Europese Commissie is dit ongeveer EUR 55-60 miljard. Dit bedrag wordt gedurende acht jaren (2016-2023) bijeengebracht door (deels risico-gebaseerde) premies te heffen bij de banken die zijn gevestigd in landen die meedoen aan het SRM. 

Nationaal Resolutiefonds

Bijkantoren van banken of beleggingsondernemingen van buiten de Europese Unie moeten bijdragen aan het NRF. Dit geldt ook voor beleggingsondernemingen die onderworpen zijn aan het startkapitaalvereiste van EUR 730.000. Het NRF wordt in de periode 2015-2024 gefinancierd door lumpsumbijdrages. De verwachting is dat dit fonds uiteindelijk EUR 3 miljoen tot EUR 4 miljoen bevat. 

Contributieproces

Wilt u meer weten over het contributieproces? Lees dan de FAQ Contributieproces resolutiefondsen