Van toezicht naar resolutie

Resolutie is de uiterste oplossing voor een falende bank. Het is de laatste stap in een heel proces van crisismanagement. Tijdens dit proces lopen de taken van DNB als toezichthouder over in die van DNB als resolutieautoriteit.

In de aanpak van een falende bank zijn vier fases te onderscheiden:

  • Regulier toezicht: de bank verkeert niet in (financiële) problemen en voldoet aan alle vereisten.
  • Herstelplan: de situatie van de bank verslechtert en de bank neemt zelf aan de hand van een herstelplan maatregelen om de problemen te boven te komen.
  • Vroegtijdige interventie: de situatie van de bank verslechtert nog verder en DNB legt maatregelen op aan de bank om de problemen op te lossen.
  • Resolutie of faillissement: de bank faalt en gaat failliet of wordt in resolutie genomen door de inzet van een resolutie-instrument.

Het is mogelijk dat een fase overgeslagen wordt, bijvoorbeeld als de situatie zeer snel verslechtert. 

Herstelplan

Pinnen

Een bank moet ieder jaar zelf een herstelplan opstellen. Dit in tegenstelling tot het resolutieplan, dat DNB (in samenwerking met de Single Resolution Board) opstelt. Een herstelplan beschrijft hoe gemeten kan worden of de situatie van een bank verslechtert en de maatregelen die genomen kunnen worden om het tij te keren. DNB beoordeelt herstelplannen op effectiviteit en uitvoerbaarheid. DNB kan aanpassingen eisen om de mogelijkheden van herstel te bevorderen. 

Vroegtijdige interventie

Als de bank geen, onvoldoende of onjuiste herstelmaatregelen treft, kan DNB vroegtijdige interventiemaatregelen opleggen. Hierbij kan het gaan om:

  • het verkopen van bepaalde bedrijfsonderdelen
  • het vervangen van bestuurders
  • het wijzigen van de bedrijfsstrategie of –structuur
  • het voeren van onderhandelingen met schuldeisers over een herstructurering van schulden (bijvoorbeeld een vrijwillige omzetting van schuld in aandelen) 

Resolutie of faillissement

Als herstel van een bank of een private oplossing (zoals een vrijwillige verkoop van de bank) niet meer mogelijk zijn, dan zet DNB resolutie-instrumenten in of gaat de bank in faillissement. Dit laatste kan doordat DNB het faillissement van de bank aanvraagt. De rechtbank benoemt in dat geval een curator die de bank liquideert. Ook betaalt DNB de deposito’s uit die gegarandeerd zijn onder het Depositogarantiestelsel.