2019-04-29 DNB gaat haar xBRL taxonomieën anders publiceren

U bent gewend dat de xBRL taxonomieën die DNB aanbiedt voor de rapporterende instellingen publiceert als één package (zip bestand) op het DLR - Digitaal Loket Rapportages (bijv. BSI Reporting: link). Het is gebleken dat deze packages niet goed gecombineerd konden worden met andere packages, waardoor handmatig aanpassen nodig was. Dit is een ongewenste situatie.
Daarom heeft DNB besloten om de wijze van packaging stapsgewijs aan te passen.

Nieuwe wijze van packagen.

In de toekomst zullen de volgende vier packages door DNB worden gepubliceerd:

1. Twee packages voor elke Reporting Framework: 1a. Een package met het Reporting Framework
1b. Een package met de Data Dictionary, specifiek voor het in 1a. gepubliceerde Reporting Framework; elementen die alleen in andere frameworks gebruikt worden zitten hier niet in.
2. Twee gemeenschappelijke packages: 2a. Een package met de complete DNB Data Dictionary
2b. Een package met de Supplementary Taxonomies (dit zijn taxonomieën die niet door DNB worden beheerd maar wel noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van de DNB taxonomieën – dit zijn www.xbrl.org en www.eurofiling.info).

De eerste twee packages zullen gepubliceerd worden op de DLR pagina gewijd aan de betreffende type rapportage en type instelling.

De gemeenschappelijke packages 2a. en 2b kunt u dan vinden in de Downloads sectie van de Algemeen pagina van DLR (link). Ter documentatie vindt u hier ook een Excel bestand met details over de in de Data Dictionary opgenomen elementen.

In de naamgeving kunt u altijd voldoende versie-informatie terugvinden om te kunnen verifiëren dat u de laatste versie gedownload heeft. Onderstaande tabel geeft de gebruikte formaten voor de namen.

Package Naam-formaat Voorbeeld
1a. Reporting Framework DNB {TAX_FW_MNEMONIC} Reporting Framework {TAX_FW_VERSION} DNB VB Reporting Framework 1.0.0
1b. Reporting Data Dictionary DNB {TAX_DD_MNEMONIC} Reporting Data Dictionary {TAX_FW_VERSION} {TAX_DD_PUBLICATION_DATE} DNB VB Reporting Data Dictionary 1.0.0 2019-03-06
2a. DNB Data Dictionary DNB Data Dictionary {DNB_DD_PUBLICATION_DATE} DNB Data Dictionary 2019-04-24
2b. DNB Reporting Supplementary Taxonomies DNB Reporting Supplementary Taxonomies {DNB_SUPPL_PUBLICATION_DATE} DNB Reporting Supplementary Taxonomies 2019-03-06

Uiteraard zal de berichtgeving over het beschikbaar komen van nieuwe (versies van) de xBRL taxonomieën op de gebruikelijke wijze aan u worden bekend gemaakt.

Planning

In september 2019 zal de eerste stap gezet worden. Vanaf 27 september komt de DNB Data Dictionary (2a) beschikbaar op de aangewezen DLR pagina. De Reporting Framework packages bevatten nog steeds, naast het Reporting Framework (1a), de specifieke Data Dictionary (1b) en de Suplementary Taxonomies (2b).

Later in het jaar zal de definieve opsplitsing in de afzonderlijke packages worden uitgevoerd. Nader nieuws volgt later.

Voor vragen over deze packages en andere technische vragen over de DNB xBRL taxonomieën

Aanvullende technische documentatie over packagen kunt u vinden op de xBRL.org pagina (link). Mocht u nog technische vragen hebben over deze wijziging of andere technische vragen over de xBRL taxonomieën van DNB, stuurt u uw vraag dan naar xBRL@dnb.nl.