09-02-2017 AnaCredit expertsessie

Op donderdag 9 februari 2017 organiseert DNB een expertsessie waarin versie 1.0 van het Logisch Datamodel (LDM) en de Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) worden toegelicht. De sessie zal plaatsvinden bij DNB tussen 09:00 en 12:00 uur.

In versie 1.0 van deze documenten is het commentaar verwerkt dat DNB heeft ontvangen van de banken sinds de bankensessie van 24 oktober 2016. Ook zijn aanpassingen als gevolg van nieuwe informatie van de ECB in deze versie 1.0 verwerkt. Overigens zal, op veler verzoek, met ingang van versie 1.0 de GLO uitsluitend in de Engelse taal opgesteld zijn.

LDM versie 1.0 en GLO versie 1.0 zullen uiterlijk 30 januari 2017 op onze website worden gepubliceerd. U ontvangt een e-mail op het moment dat deze documenten beschikbaar komen.

De sessie van 9 februari is gericht op mensen in uw organisatie die de levering technisch mogelijk moeten maken, zoals datamodelleurs en architecten. De voertaal tijdens de sessie is Nederlands. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 2 februari. U kunt de namen van de deelnemers doorgeven aan secretariaat-stat@dnb.nl.