06-07-2017 AnaCredit Manual Part 3 beschikbaar

Op 1 juni heeft de ECB de AnaCredit Manual part 3 op de ECB site geplaatst (https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html). 

Het eerste deel (dat op 9 november 2016 is gepubliceerd) bevat vooral de algemene methodologie en rapportageprincipes. Deel 2 (dat op 1 maart 2017 is gepubliceerd) gaat meer in detail in op de diverse datasets en data-attributen. Deel 3 gaat in op specifieke case studies.De Manual houdt geen rekening met specifieke keuzes die in lidstaten zijn gemaakt. De Manual moet dus gelezen worden met de Nederlandse implementatie en gemaakte keuzes in het achterhoofd. Zo is het Nederlandse LDM en GLO leidend.

Indien u vragen heeft over de Manual dan ontvangen we die graag opanacredit@dnb.nl. Binnen het eurogebied is afgesproken dat het contact met de rapporterende instellingen via de nationale centrale banken verloopt. De ECB en NCB’s onderling hebben een procedure afgesproken die moet zorgen van het regulier adresseren van vragen die in het eurogebied spelen. De antwoorden op die vragen zullen via een Q&A beschikbaar worden gesteld op de ECB website.