01-11-2016 AnaCredit informatiesessie

Op maandag 24 oktober heeft DNB een AnaCredit informatiesessie georganiseerd, met name bedoeld voor rapporterende instellingen. Tijdens de sessie zijn onder meer het logisch datamodel (v0.9) en de gegevensleveringsovereenkomst (v0.6) gepresenteerd. De presentaties en het LDM en de GLO staan sinds heden ook op deze website (onder gebruikersdocumentatie). Op de site staan ook andere relevante documenten, zoals de AnaCredit Regulation, het nationaal implementatiedocument en een link naar de ECB website. Vragen over AnaCredit kunt u stellen via anacredit@dnb.nl.

Zoals tijdens de sessie aangegeven kunnen rapporteurs commentaar leveren op het LDM en de GLO tot uiterlijk 2 december 2016 (via bovengenoemd mailadres). DNB is bereid om een (plenaire) sessie te organiseren om het LDM en de GLO in detail met experts te bespreken. Indien u behoefte heeft aan een dergelijke sessie dan verzoeken we u dit uiterlijk 11 november 2016 aan DNB door te geven (via bovengenoemd mailadres). Op basis van uw reactie zullen we één of meerdere plenaire sessies plannen.