Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een rapportage voor het binnenlands MFI-bedrijf. Deze gegevens zijn essentieel voor het opstellen van de sectorrekeningen samen met het CBS. Het CBS heeft de taak om in Nederland de Verordening voor de Kwartaalsectorrekeningen uit te voeren. Het gaat hier om een stelsel van internationaal geharmoniseerde gegevens. Tezamen geven deze een volledige en samenhangende macro-economische beschrijving van de Nederlandse economie. Belangrijke gebruikers van de Kwartaalsectorrekeningen zijn de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.