AnaCredit

AnaCredit is een project geïnitieerd en geïmplementeerd door het ESCB waarin kredietinstellingen in het eurogebied grote hoeveelheden granulaire data rapporteren over hun leningenportefeuilles op een permanente en reguliere (in meeste gevallen maandelijkse) basis. De data zullen en kunnen worden gebruikt voor ESCB activiteiten en ook voor toezichtdoeleinden.