27-07-2018 DNB biedt testperiode in DLR aan

Zoals eerder bericht worden de BSI- en MIR-rapportages voor Banken naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR) gemigreerd. Afhankelijk van het feit of u een maand- of kwartaalrapporteur bent, zal uw eerste rapportage in het XBRL-formaat via het DLR over de periode december of het vierde kwartaal van 2018 zijn. Om de overgang soepel te laten verlopen, bieden we u de mogelijkheid om voorafgaand een testinzending in te sturen in het DLR. Met dit bericht willen wij u over deze testmogelijkheid informeren. 
  
Lees verder