07-02-2018 DNB publiceert Taxonomie Balance Sheet Items (BSI) en MFI Interest Rates (MIR) rapportages

Het rapportageportaal e-Line DNB wordt geleidelijk vervangen door een nieuw portaal: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Ook de BSI en MIR rapportages migreren naar dit nieuwe rapportageportaal. De rapportages dienen vanaf dat moment te worden aangeleverd in het formaat XBRL. Vandaag heeft DNB hiervoor de specificaties – de taxonomie – gepubliceerd. Hieronder leest u daarom meer over het DLR, het bijbehorende inlogsysteem eHerkenning, de wijze van aanleveren van de rapportages en de ingangsdatum van de nieuwe wijze van rapporteren.

Lees verder