Balance Sheet Items (BSI)

In opdracht en onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB) verzamelt de Nederlandsche Bank (DNB) financieel-economische gegevens van (monetair) financiële instellingen. Deze gegevens worden onder meer ingezet voor de bepaling van het monetaire beleid in de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het monetaire beleid van de ECB heeft als primaire doelstelling het realiseren van prijsstabiliteit binnen de EMU. Ontwikkelingen in de monetaire aggregaten vormen een belangrijke pijler van het monetaire beleid. Op deze DLR pagina vindt u nieuwsberichten, correspondentie en gebruikersdocumentatie.