Commercial Real Estate (CRE)

De Commercial Real Estate (CRE) rapportage is een initiatief om op granulair niveau informatie uit te vragen bij Nederlandse banken over hun commercieel vastgoedportefeuille. CRE-data worden gerapporteerd op kwartaalbasis.