Foreign Equity Holdings (FEH)

De Foreign Equity Holdings (FEH) rapportage is een jaarlijkse uitvraag voor het binnenlands bankbedrijf. Om een volledig overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in de eigen buitenlandse investeringen en de belangen van buitenlanders in het Nederlandse bankwezen gedurende een jaar, dienen de belangrijkste stromen en standen per deelneming gerapporteerd te worden. Deze rapportage is van belang voor het vaststellen van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie. Daarnaast worden de gegevens gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij de opstelling van Foreign Affiliates Statistics (FATS). De FATS geeft (structuur)informatie over buitenlandse dochters en branches van Nederlandse ondernemingen (zoals het aantal dochters en branches).