Payment Statistics

De Payment Statistics omvatten betalingsstatistieken en statistieken betreffende betalingssystemen. Deze gegevens zijn essentieel voor het vaststellen en monitoren van ontwikkelingen in de betalingsmarkten en tevens om de bevordering van de goede werking van betalingssystemen te ondersteunen. Op deze DLR pagina vindt u nieuwsberichten, correspondentie en gebruikersdocumentatie.