23-07-2019 DNB publiceert taxonomie betalingsverkeerstatistieken

Het rapportageportaal e-Line DNB wordt geleidelijk vervangen door een nieuw portaal: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Ook de rapportage over betalingsverkeerstatistieken migreert naar dit nieuwe rapportageportaal.

Lees verder