Residential Real Estate (RRE)

De Residential Real Estate rapportage is een initiatief om op granulair niveau op reguliere basis informatie uit te vragen bij financiële instellingen over hun residential real estate leningen.