07-02-2020 DNB biedt testperiode in het DLR aan voor de SPV-rapportage en publiceert licht gewijzigde taxonomie


Zoals eerder bericht, wordt de SPV-rapportage (F7001) voor Banken naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR) gemigreerd. De eerste rapportage daarvan in het XBRL-formaat via het DLR zal over het eerste kwartaal van 2020 zijn. Met dit bericht informeren wij over de testmogelijkheid en over de - licht - aangepaste taxonomie.

Om de overgang van de SPV-rapportage naar het DLR soepel te laten verlopen, biedt DNB de mogelijkheid om het inzenden van rapportages te testen in de periode van 7 februari 2020 tot en met eind maart 2020. Bevindingen die u vóór 24 februari 2020 aan uw relatiebeheerder doorgeeft, kunnen worden meegenomen bij eventuele aanpassingen aan het systeem. De testperiode heeft betrekking op Q4 2019. Hierbij dient de meest recente taxonomie te worden gebruikt.

Gebruik maken van deze testmogelijkheid is niet verplicht, maar raden wij wel aan. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij de eerste verplichte inzending van deze rapportage via het DLR over de periode Q1 2020.

 

In de geactualiseerde taxonomie zijn enkele naamwijzigingen doorgevoerd (van de taxonomie als geheel alsmede van enkele tabellen). De nieuwe taxonomie en een volledige beschrijving van de wijzigingen in de bijbehorende Release notes vindt u onder Downloads.