02-04-2020 DNB publiceert gewijzigde taxonomie voor SPV-rapportage


Zoals eerder bericht, wordt de SPV-rapportage (F7001) voor Banken naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR) gemigreerd. De eerste rapportage daarvan in het XBRL-formaat via het DLR zal over het eerste kwartaal van 2020 zijn.

 In de vandaag gepubliceerde taxonomie, genoemd Securitisation vehicle v1.2.0, zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Controleregels
- Alle controleregels hebben een nieuwe foutmelding.

Tabellen T01.04
- Tabellabel (titel) voor T01.04 is gewijzigd.
- Tabel T01.04 heeft een nieuwe dimensie op de Z-as (‘securitisaton origin’).

De geactualiseerde taxonomie bevat twee data entry points (één voor de kwartaalrapportage en één voor testdoeleinden). 
  
 
 
De nieuwe taxonomie en de begeleidende Release notes zijn te vinden onder Downloads.