DLR slechte bereikbaarheid opgelost

De technische problemen met de beschikbaarheid van het DLR (gemeld in het nieuwsbericht van <dag> <maand>) zijn verholpen.