04-09-2018 Uitnodiging rapportagepilot DLR en enquête overgang e-Line DNB naar DLR

In de maand oktober vindt de rapportagepilot voor pensioenfondsen, algemene pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen plaats. DNB heeft daarover op maandag 3 september jongstleden aan alle bij ons bekende contactpersonen documentatie gestuurd. U vindt deze documentatie ook terug op deze site. Het betreft de uitnodiging voor deelname aan de migratiepilot (PDF), een enquête over de voorbereidingen voor de overgang van e-Line DNB naar DLR (Excel) en een gebruikershandleiding voor de indiening van deze rapportages (Word).