28-02-2019 Aanwijzingen FTK en APF verslagstaten geactualiseerd

DNB heeft de documenten “Aanwijzingen bij de FTK Verslagstaten” en “Aanwijzingen bij de APF Verslagstaten” geactualiseerd. Deze documenten sluiten nu weer volledig aan bij de FTK Taxonomie zoals die in het DLR wordt uitgevraagd. Deze versie van de Aanwijzingen bevat vernieuwde teksten en voorbeelden over de FTK Beleggingsstaten (K201 t/m K207). Zoals eerder gecommuniceerd, zijn deze verslagstaten met ingang van 2019 gewijzigd (vereenvoudigd). De Aanwijzingen die betrekking hebben op de beleggingsstaten, geografie en de vermogensbeheerkosten (J402) worden momenteel ook in het Engels vertaald. Deze Engelse vertalingen zullen te zijner tijd gepubliceerd worden op het Engelstalige gedeelte van de DLR website.