08-05-2020 Validatie line-by-line templates in FTK Beleggingen achteraf

Deze maand moeten de FTK Kwartaalstaten Beleggingen via het DLR ingediend worden (uiterlijk vrijdag 15 mei). In het DLR wordt elke inzending automatisch gevalideerd, waarna het validatierapport op geautomatiseerde wijze via datzelfde DLR teruggekoppeld wordt met de rapporteur. Onlangs is echter gebleken dat dit proces voor de FTK Kwartaalstaten Beleggingen over rapportageperiode 2020K1 in sommige gevallen veel langer duurt dan gebruikelijk, en dat het genereren van zon validatierapport soms langer duurt dan de maximale tijd die daarvoor staat (90 minuten). DNB gaat de technische mogelijkheden onderzoeken om het genereren van zo’n validatierapport te versnellen.

Eén en ander hangt samen met de introductie van de line-by-line templates (K208, K209 en K210) in de FTK Kwartaalstaten Beleggingen. Daarom zal DNB, in afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek, de validatiecontroles op deze line-by-line templates (K208, K209 en K210) niet in het DLR uitvoeren, maar achteraf. Dat betekent voor rapporteurs dat de FTK Kwartaalstaten Beleggingen in hun volledigheid ingediend kunnen worden via het DLR en dat een validatierapport binnen enkele minuten zal worden gegenereerd. Dit validatierapport heeft dan uitsluitend betrekking op de templates K101 t/m K207. Na acceptatie van de rapportage door DLR is aan de rapportageverplichting voldaan. In DLR krijgt de rapportage in dat geval automatisch de status ‘geaccepteerd’.

De line-by-line templates K208, K209 en K210 zullen door DNB achteraf worden gevalideerd conform de validatieregels die onlangs op deze site zijn gepubliceerd. DNB koppelt de uitkomsten van deze validatie per mail (rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl) terug aan de rapporteur. Afhankelijk van de uitkomsten van deze validatie wordt al dan niet een herrapportage opgelegd.

DNB zal u via deze website informeren over het moment waarop de validaties voor de line-by-line templates geautomatiseerd in DLR plaats zullen vinden in plaats van achteraf.