04-06-2020 Uitfasering e-Line DNB per 1 juli 2020

Hierbij ter kennisgeving een bericht over de (voormalige) rapportagetool e-Line DNB. Per 1 juli 2020 zal e-Line DNB volledig uitgefaseerd worden. Dat betekent dat die tool vanaf die datum niet meer te benaderen is. Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen maakten tot en met begin 2019 gebruik van deze tool voor het indienen van de FTK- en PPI-verslagstaten. Daarnaast maakten sommige instellingen gebruik van andere functionaliteiten van deze tool, zoals de archiveringsfunctie. Wij adviseren u om waar nodig rapportages vóór 1 juli op een andere wijze te archiveren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de helpdesk pensioenen op rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl.