08-05-2020 Validatie line-by-line templates in PPI Kwartaalstaten achteraf

Deze maand moeten de PPI Kwartaalstaten via het DLR ingediend worden (uiterlijk dinsdag 12 mei). In het DLR wordt elke inzending automatisch gevalideerd, waarna het validatierapport op geautomatiseerde wijze via datzelfde DLR teruggekoppeld wordt met de rapporteur. Onlangs is echter gebleken dat dit proces voor de over rapportageperiode 2020K1 in sommige gevallen veel langer duurt dan gebruikelijk, en dat het genereren van zon validatierapport soms langer duurt dan de maximale tijd die daarvoor staat (90 minuten). DNB gaat de technische mogelijkheden onderzoeken om het genereren van zo’n validatierapport te versnellen.

Eén en ander hangt samen met de introductie van de line-by-line templates (T24, T25 en T26) in de PPI Kwartaalstaten. Daarom zal DNB, in afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek, de validatiecontroles op deze line-by-line templates niet in het DLR uitvoeren, maar achteraf. Dat betekent voor rapporteurs dat de PPI Kwartaalstaten in hun volledigheid ingediend kunnen worden via het DLR en dat een validatierapport automatisch zal worden gegenereerd. Dit validatierapport heeft dan uitsluitend betrekking op de niet-line by line templates. Na acceptatie van de rapportage door DLR is aan de rapportageverplichting voldaan. In DLR krijgt de rapportage in dat geval automatisch de status ‘geaccepteerd’.

De line-by-line templates T24, T25 en T26 zullen door DNB achteraf worden gevalideerd conform de validatieregels die onlangs op deze site zijn gepubliceerd. DNB koppelt de uitkomsten van deze validatie per mail terug aan de rapporteur. Afhankelijk van de uitkomsten van deze validatie wordt al dan niet een herrapportage opgelegd.

DNB zal u via deze website informeren over het moment waarop de validaties voor de line-by-line templates geautomatiseerd in DLR plaats zullen vinden in plaats van achteraf.