01-10-2020 Publicatie XBRL-taxonomie versie 2.2.0 PPI-rapportages voor Premiepensioeninstellingen

DNB heeft een nieuwe versie van de PPI Taxonomie gepubliceerd (versie 2.2.0). Zie daarvoor de rubriek “Taxonomie specificaties”. De publicatie bevat een zestal documenten:

  • DNB PPI Reporting Framework 2.2.0 (ZIP)
  • DNB PPI Reporting Data Dictionary 2.2.0 (ZIP)
  • PPI DPM Dictionary and Annotated Templates 2.2.0 (Excel)
  • PPI Excel rapportage templates (ZIP)
  • PPI Sample Instances 2.2.0 (ZIP)
  • Release Notes PPI 2.2.0 (PDF) Deze gepubliceerde taxonomie is exclusief validatieregels. Deze zijn nog onder handen. Later dit kwartaal publiceert DNB een update van deze bestanden, met daarin de validatieregels. In die publicatie zullen de documenten een hoger versienummer krijgen. Voor de details over de PPI Taxonomie, versie 2.2.0 wordt verwezen naar de Release Notes.