Premiepensioeninstellingen

Op het DLR voor premiepensioeninstellingen vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over het DLR specifiek bestemd voor premiepensioeninstellingen.

DNB introduceert een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportage (DLR)
Premiepensioeninstellingen leveren hun rapportages momenteel aan via het rapportageportal e-Line DNB. Dit portal wordt geleidelijk vervangen door een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

eHerkenningsmiddel nodig voor inloggen
U kunt inloggen in het DLR met eHerkenning. Hierover zal DNB binnenkort alle premiepensioeninstellingen informeren. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht de contactgegevens in te vullen van de medewerker die voor uw instelling gemachtigd is.