Premiepensioeninstellingen

Op deze pagina vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie bestemd voor premiepensioeninstellingen.

eHerkenningsmiddel nodig voor inloggen
U kunt inloggen in het DLR met eHerkenning. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht de contactgegevens in te vullen van de medewerker die voor uw instelling gemachtigd is.

Accountant en actuaris
Informatie en downloads met betrekking tot de certificering van jaarstaten kunt u hier vinden.

Helpdesk premiepensioeninstellingen
Het telefoonnummer is 020-524 6260
Het e-mailadres is helpdesk-premiepensioeninstellingen@dnb.nl