Banken

Op het DLR voor banken vindt u correspondentie specifiek bestemd voor banken.

DNB introduceert een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportage (DLR)
Banken leveren hun rapportages aan via het rapportageportal e-Line DNB. Dit portal wordt echter geleidelijk vervangen door een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). De overgang naar het nieuwe systeem gaat gefaseerd plaatsvinden. De CRD IV rapportages (in XBRL) worden als eerste opgevraagd via het DLR. Andere (nationale) rapportages worden de komende tijd nog met behulp van e-Line DNB opgevraagd.

LET OP: U dient een eHerkenningsmiddel aan te vragen voor de bij DNB bekende en rapportageplichtige entiteit! U kunt vervolgens uw medewerkers machtigen.

eHerkenningsmiddel nodig voor inloggen
U kunt inloggen in het DLR met eHerkenning. DNB heeft alle banken hierover geïnformeerd via de CRD-IV Alerts XBRL Specials. Banken hebben vanaf 1 juni 2016 tot en met 15 juli 2016 de mogelijkheid om in te loggen met hun eHerkenningsmiddel. Heeft u van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt dan kunt u dit vanaf heden alsnog doen. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht de contactgegevens in te vullen van de medewerker die voor uw instelling gemachtigd is.

Gebruikersdocumentatie
De gebruikersdocumentatie van het DLR staat vanaf eind februari op de website, te vinden onder Algemeen. Ook vindt u hier het laatste nieuws over het DLR en de initiële inlogperiode. Vanaf 1 oktober 2016 is het DLR beschikbaar om CRD-IV rapportages aan te leveren. Meer informatie over het gebruik van het DLR vindt u in de CRD-IV alerts XBRL Specials.