12-07-2016 Sessie CRD-IV validatieproces

In de Commissie Rapportages (CRAP) van 9 juni 2016 is afgesproken dat DNB een bijeenkomst zal organiseren over het validatie proces van CRD-IV rapportages. Deze meeting, die in de eerste helft van september gepland gaat worden, is een vervolg op de bijeenkomst die we in januari 2016 hebben georganiseerd en zal zich richten op het validatieproces voor XBRL-aanleveringen. Het doel van deze sessie is om gezamenlijk een duidelijk beeld te krijgen over het validatieproces zoals dit door DNB zal worden toegepast vanaf XBRL invoering op 1 oktober a.s. en een vooruitblik te geven op verdere ontwikkelingen in het validatie en plausibiliteitsproces bij DNB. 

Om deze sessie effectief te laten zijn is het aantal deelnemers beperkt. Aanmelden voor deze sessie kan via de NVB.