12-07-2016 Wijzigingen accountantscertificering CRD IV rapportages

De brief aan de directies van banken over wijzigingen bij de aanlevering van certificeringen over december 2016 rapportages in XBRL is terug te vinden onder 'Correspondentie'.