15-07-2016 CRD-IV Alert XBRL Special - juli 2016

Er is een nieuwe editie uit van de CRD-IV Alert XBRL special.

In deze editie van de CRD-IV XBRL Special besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

1.    Wijziging accountantscertificering CRD-IV
2.    Testen
3.    Verplichte templates
4.    Informatie op DLR      

Deze CRD-IV Alert XBRL Special vindt u onder 'Downloads/Correspondentie'.