07-09-2016 Wijziging locatie CRD-IV validatiesessie 12 september 2016

Gezien het grote aantal aanmeldingen zal de CRD-IV validatiesessie op 12 september 2016, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet ten kantore van DNB plaats vinden.
 
De sessie zal plaats vinden in het Auditorium bij de NVB.
Symphony’s Auditorium
Gustav Mahlerplein 29-35
1082 MS Amsterdam
 
Het programma ziet er als volgt uit:
09.15 – 09.30 uur                       Ontvangst deelnemers
09.30 uur                                   Start programma
10.45 uur                                   Pauze
11.00 uur                                   Vervolg programma
12.30 uur                                   Einde met aansluitend lunch
 
De sessie is alleen toegankelijk indien men zich hiervoor vooraf heeft aangemeld bij de NVB.