28-09-2016 Nieuwe versie "Verplichte templates en filing indicatoren"

Onder “Downloads/Gebruikersdocumentatie” is een nieuwe versie beschikbaar van het bestand “Verplichte templates en filing indicatoren” (revisie September 2016).
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

  • Toevoeging nieuwe en gewijzigde rapportages (ALMM, LCR DA, Leverage Ratio (onderdeel van Corep) en Finrep Simplified en Oversimplified).
  • Wijziging van de wijze waarop de filing indicatoren in de XBRL-rapportage opgenomen dienen te worden.
  • De naam van het label ‘optional’ is gewijzigd in ‘conditional’ om beter aan te geven dat het rapporteren hiervan afhankelijk is van bankactiviteiten en/of materialiteitsgrenzen.  

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd.