03-10-2016 CRD-IV Alert XBRL Special - September 2016

Er is een nieuwe editie uit van de CRD-IV Alert XBRL Special.
 
In deze september editie wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1.    Resultaten van de bankentest
2.    Validatiesessie banken 12 september 2016
3.    In productie name per 1 oktober 2016
4.    Accountantscertificering
5.    DPM 2.5
 
Deze CRD-IV Alert XBRL Special vindt u onder “Downloads/Correspondentie”.