24-02-2017 Themaonderzoek outsourcing

De banken die betrokken zijn bij het Themaonderzoek outsourcing hebben hierover inmiddels een brief van DNB ontvangen.
Deze banken kunnen de questionnaire alvast gaan invullen. De rapportageverplichting in DLR zal medio maart zichtbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u de ingevulde questionnaire en het ondertekende ‘Statement management board’ via DLR rapporteren aan DNB. De uiterste datum van inzending is 21 april 2017.

Onder “Downloads/Correspondentie” is de Uitvraagbrief inzake themaonderzoek outsourcing beschikbaar.

Onder “Downloads/Gebruikersdocumentatie” zijn zowel de Questionnaire themaonderzoek outsourcing als het Statement management board beschikbaar.