15-03-2019 Publicatie van ECB datakwaliteitscontroles

Onder ‘gebruikersdocumentatie’ is vanaf vandaag een bestand beschikbaar met daarin opgenomen aanvullende ECB datakwaliteitscontroles.

Dit bestand betreft een overzicht van zowel consistentie- als plausibiliteitscontroles. Deze controles worden door de ECB aanvullend uitgevoerd naast de EBA taxonomie controles.

DNB zal de gepubliceerde ECB datakwaliteitscontroles zoveel mogelijk opnemen en uitvoeren in het huidige proces van aanvullende datakwaliteitscontroles met bijbehorende terugkoppeling via DLR. DNB is voornemens om in een volgende versie van het bestand met ECB datakwaliteitscontroles een kolom toe te voegen waarin aangegeven wordt onder welk specifiek ID-nummer deze ECB datakwaliteitscontroles in de DNB terugkoppeling weergegeven zullen worden.