01-10-2019 DNB publiceert taxonomie DGS-kwartaalrapportage

Met ingang van de rapportage met peildatum 31 maart 2020 dienen de DGS-kwartaalrapportages in XBRL te worden aangeleverd. Hiervoor heeft DNB een XBRL-taxonomie ontwikkeld. Met de nu gepubliceerde versie van de taxonomie kunnen banken starten met de implementatie. Deze versie bevat nog geen validatieregels. DNB publiceert uiterlijk in november 2019 een nieuwe versie van de XBRL-taxonomie, waarin ook de validatieregels zijn opgenomen. Met ingang van de rapportage van 31 maart 2020 is aanlevering in Excel niet meer mogelijk.

Klik hier voor de link naar de pagina, de taxonomie staat gepubliceerd onder “Downloads”.