30-06-2020 Rentebenchmark transitie rapportageverplichting beschikbaar in DLR

Vanaf 1 juli 2020 is voor een select aantal banken Rentebenchmark transitie rapportageverplichting beschikbaar in DLR. De uiterste inzenddatum is 18 augustus 2020. De rapportageplichtige banken zijn over deze rapportages geïnformeerd.

Meer informatie en de template vindt u via de deze  link.