02-11-2017 DNB publiceert formulieren/taxonomie nieuwe rapportage beleggingsondernemingen en fondsbeheerders

DNB heeft de nieuwe rapportageformulieren voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders gepubliceerd. Deze rapportages – die gelden vanaf het begin van 2018 – moeten via het DLR aan DNB worden ingezonden. Voor rapporteren via het DLR heeft een instelling een eHerkenning token nodig. Meer informatie over de formulieren en de bijbehorende taxonomie vindt u onder ‘Downloads’.