10-02-2020 Rapportageverplichting derde landen beheerders over 2019


Voor genotificeerde niet-EU beheerders ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 Wet op het financieel toezicht ("Wft") geldt dat over 2019 vooralsnog nog geen rapportage opgelegd wordt. Wanneer AFM en DNB besluiten rapportages op te leggen, zal een brief worden verstuurd met informatie over het rapportageprofiel, de eerste referentieperiode en de eerste inzenddatum van de desbetreffende rapportage(s). Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden op de rapportageplicht voor niet-EU beheerders.