Verzekeraars

Op het DLR voor verzekeraars vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie specifiek bestemd voor verzekeraars.

DNB introduceert een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportage (DLR)
Verzekeraars leveren hun rapportages aan via het rapportageportal e-Line DNB. Dit portal wordt echter geleidelijk vervangen door een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). De overgang naar het nieuwe systeem gaat gefaseerd per rapportagestroom. Daarbij worden de Solvency II XBRL-rapportages als eerste opgevraagd via het DLR. Andere rapportages worden de komende tijd nog met behulp van e-Line DNB opgevraagd.  

eHerkenningsmiddel nodig voor inloggen
U kunt inloggen in het DLR met eHerkenning. Hierover heeft DNB alle Solvency II-verzekeraars per brief (zie correspondentie onderaan deze pagina) geïnformeerd. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht de contactgegevens in te vullen van de medewerker die voor uw instelling gemachtigd is.